Pirkimo taisyklės ir privatumo politika

PIRKIMO TAISYKLĖS

MB SVEIKOS ODOS INSTITUTAS

 

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Šios pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato MB „Sveikos odos instituto“ internetinės parduotuvės (toliau – Parduotuvė), esančios internetinėje svetainėje www.soi.lt (toliau – Interneto svetainė), pirkimo taisykles Interneto svetainėje, priklausančioje MB „Sveikos odos institutas“.
 2. MB „Sveikos odos instituto“ internetinės Parduotuvės pirkimo Taisyklės taikomos Klientui teikiant užsakymą MB „Sveikos odos institutas“ Parduotuvėje.
 3. Prekės šiose Taisyklėse reiškia bet kokias prekes ar paslaugas, kurias įmanoma nusipirkti naudojantis Interneto svetaine www.soi.lt
 4. MB „Sveikos odos institutas“ turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.
 5. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių (paslaugų) užsakymo MB „Sveikos odos institutas“, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes (paslaugas), jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms pažymėdamas varnelę prekių krepšelyje prie Taisyklių informacijos eilutės.
 6. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu MB „Sveikos odos institutas“, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.
 7. MB „Sveikos odos institutas“ atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

II. PRIVATUMO POLITIKA

8. Klientas, norėdamas užsisakyti prekių (paslaugų) iš MB „Sveikos odos instituto“ Parduotuvės, turi užsiregistruoti MB „Sveikos odos instituto“ internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos vardą, pavardę, el. paštą ir telefono numerį, įmonės pavadinimą (tuo atveju, jei prekes (paslaugas) perka įmonė). MB „Sveikos odos institutas“ patvirtina, jog registracijos faktas kartu nereiškia, jog Klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai iš MB „Sveikos odos instituto“ partnerių, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir/ar pristatymui. Klientui pageidaujant gauti MB „Sveikos odos institutas“ partnerių informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

9. Klientui užsakant prekes (paslaugas), turi būti nurodomi būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris ir el.pašto adresas. MB „Sveikos odos institutas“ patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių (paslaugos) užsakymo ir jos administravimo tikslais. MB „Sveikos odos institutas“ įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus MB „Sveikos odos instituto“ partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

10. Klientas, užsiregistruodamas MB „Sveikos odos institutas“ Parduotuvėje bei užsakydamas prekes (paslaugas), įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, Klientas patvirtina, jog turi teisę užsakyti prekes (paslaugas) MB „Sveikos odos instituto“ Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, MB „Sveikos odos institutas“ atleidžiama nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

11. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant MB „Sveikos odos institutas“ Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).

III. UŽSAKYMO PATEIKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

 1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes (paslaugas). Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
 2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms (paslaugoms) gauti: vardą, pavardę, el. paštą ir telefono numerį, įmonės pavadinimą (tuo atveju, jei prekes (paslaugas) perka įmonė). MB „Sveikos odos institutas“ patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių (paslaugų) užsakymo ir paslaugos administravimo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
 3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo MB„Sveikos odos institutas“ Parduotuvėje būdų.
 4. Paskutiniame lange sugeneruojama galutinė Kliento užsakymo suma, prieš kurią patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą MB „Sveikos odos institutas“. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su MB „Sveikos odos institutas“ Parduotuvės Taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių (paslaugų) pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.
 5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas MB „Sveikos odos institutas“. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna MB „Sveikos odos institutas“. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir MB „Sveikos odos instituto“ yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai MB „Sveikos odos institutas“ gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už pristatytas prekes.
 6. Klientui pateikus užsakymą, MB „Sveikos odos instituto“ sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės (paslaugos) bei Kliento pateikti duomenys.
 7. MB „Sveikos odos institutui“ gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms (paslaugoms) iš Parduotuvės pirkti, Klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp Kliento ir MB „Sveikos odos instituto“ vykdymo pradžios momentu.
 8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas MB „Sveikos odos instituto“ duomenų bazėje, remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
 9. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
 10. MB „Sveikos odos institutas“ įsipareigoja suteikti Klientui užsakytas prekes (paslaugas) nurodytoje vietoje. Kadangi Parduotuvėje parduodami seminarai, mokymai ir kursai nėra fizinės prekės, tai jų fizinis pristatymas nevykdomas.

IV. PREKIŲ (PASLAUGŲ) KAINŲ NUSTATYMAS

 1. Kiekvienos prekės (paslaugos) aprašymas bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės (paslaugos) Parduotuvėje.
 2. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes (paslaugas) jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
 3. MB „Sveikos odos institutas“ įsipareigoja suteikti Klientui užsakyme nurodytą prekių (paslaugų) kiekį. MB „Sveikos odos institutas“ neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių (paslaugų) kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame MB„Sveikos odos institutui“.

V. APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI 

 1. Tam, kad būtų gautas apmokėjimas už nusipirktas Kliento prekes (paslaugas) MB „Sveikos odos institutas“ naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis. Šios šalys nėra susijusios su MB „Sveikos odos institutu“ ir jos vadovaujasi savo pačių taisyklėmis bei sąlygomis.
 2. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes (paslaugas) banko pavedimu naudojantis UAB „Paysera“ (elektroninių pinigų įstaiga, veikianti pagal Lietuvos banko išduotą licenciją) pinigų surinkimo moduliu.

VI. PINIGŲ GRĄŽINIMO SĄLYGOS

 1. Kadangi Interneto svetainėje parduodamos prekės (paslaugos) apima Kliento pasirinktus mokymus, seminarus ar kursus, tai pasikeitus Kliento planams ir negalint dalyvauti įsigytuose mokymuose, seminaruose ar kursuose, tai Klientas privalo informuoti MB “Sveikos odos instituto” darbuotojus apie pasikeitusias aplinkybės likus bent 7 (septynioms) dienoms iki mokymų pradžios.
 2. Pranešus likus 7 (septynioms) ar daugiau dienų iki mokymų, seminaro ar kursų pradžios, grąžinama 100 % sumokėtos kainos ar registracijos mokesčio. Tokiu atveju MB „Sveikos odos institutas“ įsipareigoja už mokymus sumokėtą visą sumą grąžinti per 14 kalendorinių dienų. Klientas neprivalo pateikti savo sprendimo priežasties.
 3. Paaiškėjus, kad į planuotus mokymus, seminarus ar kursus nesusirinko minimali dalyvių grupė, ir nusprendus mokymus atšaukti, į mokymus užsiregistravę ir už juos sumokėję Klientai (dalyviai) nedelsiant apie tai informuojami jų nurodytais el. pašto adresais arba telefonais ir jiems pasiūlomos kitos tų pačių mokymų datos arba grąžinama visa už mokymus sumokėta pinigų suma.
 4. Klientui (dalyviui) apie nedalyvavimą įspėjus likus mažiau nei 7 kalendorinėms dienoms iki mokymų pradžios, jeigu tokie mokymai bus organizuojami vėliau, arba yra organizuojami periodiškai, tai tokiam Klientui (dalyviui) pasiūloma rinktis kitas mokymų datas.
 5. Pranešus apie nedalyvavimą likus mažiau nei 7 kalendorinėms dienoms iki mokymų pradžios, grąžinama 50% sumokėtos sumos.
 6. Jeigu mokymuose Klientas (dalyvis) nebegali dalyvauti dėl rimtos dokumentais pateisinamos priežasties (pvz. liga), jam pasiūlomos kitos mokymų datos (jeigu tokio pobūdžio mokymai bus organizuojami) arba grąžinama visa arba likusi už mokymus sumokėtos kainos dalis.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. MB „Sveikos odos institutas“ visus pranešimus siunčia Kliento registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
 2. Klientas visus pranešimus ir klausimus siunčia MB „Sveikos odos institutas“ internetinėje svetainėje skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
 3. MB „Sveikos odos institutas“ neatsako, jei Klientas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

Jei Klientas bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, MB „Sveikos odos institutas“ turi teisę nedelsiant ir be atskiro įspėjimo apriboti ar sustabdyti jam

 1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
 2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.